De voorbereidingen voor de implementatie van het Zorgprestatiemodel per 1 januari 2022 is in de GGZ  en FZ in volle gang. Het Zorgprestatiemodel is het nieuwe bekostigingsmodel waarbij de D(D)BC’s en zorgprestaties worden vervangen door consulten.

Ondanks de corona-pandemie is in september vorig jaar landelijke het definitieve besluit genomen dat deze nieuwe bekostiging vanaf 1 januari doorgevoerd wordt.

Alle grote GGZ-aanbieders zijn zich hierop aan het voorbereiden. Enso-health verzorgt voor GGZ Rivierduinen en GGZ Westelijk Noord Brabant het programmamanagement.

Het betreft in beide gevallen een integraal programma met verschillende werkgroepen. Naast grote aanpassingen in het EPD veranderen eveneens de werkwijzen, verantwoording, verslaglegging, administratieve verwerking en de verkoopmethodiek.

Enso-health levert het programmamanagement en heeft gedegen kennis van de nieuwe bekostiging.

Het programma moet tot op heden nog werken met concept-regelgeving, aangezien landelijke besluitvorming op zich laat wachten. De concepten geven wel voldoende richting om de vereiste implementatiestappen te nemen.

De GGZ en FZ staat voor een grote uitdaging om zonder kleerscheuren het nieuwe jaar in te kunnen, maar Enso-health biedt hierbij de maximale ondersteuning.

Terug naar projecten

Contact