Projecten

ENSO Health is actief bij diverse organisaties in de zorg zoals instellingen, ziekenhuizen, startups, gemeenten, zorgverzekeraars en zorginvesteerders.

Wilt u weten wat voor projecten wij hebben gedaan? Hieronder vindt u enkele projecten bij onze opdrachtgevers.

Realiseren nieuwbouw FHIC en FPK

| Projecten | No Comments
ENSO Health ondersteunt de Rooyse Wissel in een groot meerjarig programma om een Forensische High & Intensive Care (FHIC, 10 plaatsen) en drie nieuwe afdelingen Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK, 28…

Digitale zorgorganisatie

| Projecten | No Comments
Vincent van Gogh onderscheidt zich door een innovatieve digitale strategie, passend binnen de visie ‘Gewoon Anders’ van Vincent van Gogh en passend binnen de samenwerking met zorgverzekeraars VGZ (‘Zinnige Zorg’)…

Zorgprestatiemodel

| Projecten | No Comments
De voorbereidingen voor de implementatie van het Zorgprestatiemodel per 1 januari 2022 is in de GGZ  en FZ in volle gang. Het Zorgprestatiemodel is het nieuwe bekostigingsmodel waarbij de D(D)BC’s…

Implementatie FHIC

| Projecten | No Comments
De FHIC methodiek is een werkmethode die (forensische) patiënten ondersteunt die in crisis verkeren. De FHIC methodiek wordt landelijk vanuit diverse betrokken forensische organisaties geïmplementeerd. ENSO Health is als projectleider…

Invoering Crisisregeling bij Trajectum

| Projecten | No Comments
ENSO Health heeft Trajectum ondersteund bij het realiseren van de 24/7 crisis opvangmogelijkheid voor mensen met een IBS en een Wlz-indicatie. Met de inwerkingtreding van de Wet Zorg en Dwang…

Uitwerking strategische koers bij STEVIG

| Projecten | No Comments
STEVIG, instelling voor mensen met LVB en gedragsproblemen, heeft ENSO HEALTH gevraagd om mee te denken over haar strategische koers voor de komende jaren. Aan welke thema’s geven we de…

Ondersteunen bij ontwikkeling nieuw zorgproduct

| Projecten | No Comments
Avant Spirit is een centrum voor stilte en bewustwording en ontwikkeling. ENSO HEALTH ondersteunt Avant Spirit in het ontwikkelen en in de markt zetten van een nieuw product op het…

Ondersteuning bij toeleiding (van Wmo) naar Wlz GGZ

| Projecten | No Comments
ENSO Health in samenwerking met Harbers Advies en Management in Healthcare ondersteunen RIBW AVV in de transitie van Wmo naar Wlz GGZ. Naar schatting hebben in Nederland rond tienduizend mensen…

Zorgverkoop

| Projecten | No Comments
ENSO Health heeft het management van de afdeling Verkoop van GGZ Ingeest uitgevoerd en tevens de afdeling Verkoop stevig neergezet binnen de organisatie. Onder leiding van dit interim-management zijn de…

Investeringsstrategie in de zorg

| Projecten | No Comments
Holland Capital is een Capital Venture investeringsfonds met 35 jaar ervaring dat zich richt op de technologie en zorg sector. Tot haar huidige of voormalige investeringen behoren o.a. IQ Messenger,…

Consultatieplatform 123Consultatie

| Projecten | No Comments
ENSO Health ondersteunt Vincent van Gogh in het uitwerken van het consultatieplatform 123Consultatie. We ontwikkelen een digitaal platform in samenwerking met gebruikers zoals huisartsen en psychiater en met ICT ontwikkelaar…

Ketenveldnorm Levensloopfunctie en Beveiligde Intensieve Zorg

| Projecten | No Comments
Vanuit Continuïteit van Zorg (zie www.continuïteitvanzorg.nl) zijn landelijk vier pilotregio’s met elk een levensloopaanbieder aangewezen om de levensloopbenadering voor personen met (potentieel) gevaarlijk gedrag en een psychische stoornis, verslaving, LVG…

De innovatie KR8 in de markt verspreiden

| Projecten | No Comments
ENSO Health ondersteunt Healthy Solutions in de landelijke uitrol en implementatie van het programma KR8. KR8 is een uniek programma dat GGZ interventies organiseert en integreert binnen FACT-teams. Het helpt…

Meldpunt Signaal

| Projecten | No Comments
Vanaf 1 oktober 2018 is elke gemeente verplicht om een sluitende aanpak te hebben voor personen met verward gedrag. Dit betekent dat iedere gemeente voldoende interventies heeft ingericht rondom de…

Innovatie Lerend Brein in de markt zetten

| Projecten | No Comments
Lerend Brein en ENSO Health rollen samen het programma MyCognition uit binnen verschillende markten in de zorgsector. MyCognition is een programma dat de BIG 5 cognitieve functies traint d.m.v. serious…

Propositie voor verzekeraars

| Projecten | No Comments
Curans is een instelling voor Basis GGZ die behandeling aanbiedt voor depressie, angststoornissen, forse overbelasting klachten (ongedifferentieerde somatoforme stoornis), problematiek rondom zelfbeeld en rouwverwerking. ENSO Health adviseert en ondersteunt Curans…

Verkoopstrategie en samenwerking met verzekeraars

| Projecten | No Comments
ENSO Health ondersteunt de Mauritskliniek in hun zorgverkoopstrategie en samenwerking met zorgverzekeraars. De Mauritskliniek biedt ziekenhuis zorg aan rondom huidaandoeningen, proctologie en medisch-cosmetische behandelingen op vier locaties in Nederland.   Terug…

Virtual Reality oplossing introduceren in de GGZ

| Projecten | No Comments
The Simulation Crew creëert serious games en simulaties op basis van VR en 3d. The Simulation Crew heeft een software-platform ontwikkeld waarin communicatie geoefend kan worden met virtuele gesprekspartners. Onderscheidend…

info@ensohealth.nl
06 18141564
KVK 69581983