Wat doen wij

Zorgaanbieders
Voor u als instelling begint een toekomstbestendige koers bij een gedegen strategie voor de komende jaren. We kunnen uw organisatie adviseren over of ondersteunen in het opstellen of aanscherpen van uw strategie. Of over onderdelen daarvan, zoals een digitale strategie, de juiste zorg op de juiste plaats of specifieke of vernieuwende zorgconcepten ontwikkelen die daarbij passen.

We ontwikkelen en implementeren nieuwe of innovatieve producten en zorgconcepten. Ook als deze om cultuurverandering binnen uw organisatie vragen. Dat vraagt sensitiviteit en maatwerk. Ook voor het ontwerpen en duurzaam realiseren van uw grotere en kleinere projecten zetten wij onze expertise in.

Onderdeel van uw strategie is een goede stakeholderstrategie: hoe gaat u om met stakeholders zoals financiers en contractpartijen? Hoe creëert u hierin een win-win situatie die leidt tot langdurige samenwerking? We kunnen u hierin adviseren of ondersteunen. Rondom stakeholderstrategie, onderhandelingen, financiering of bekostiging. Wij kennen de wereld van zorgverzekeraars en gemeenten, maar ook hoe de financiering van de zorg werkt en hoe u hier effectief gebruik van maakt.

We hebben uitgebreide en actuele kennis van de wet- en regelgeving en het politieke speelveld. We combineren onze kennis op een slimme wijze om u zo te ondersteunen bij het bereiken van uw doelen. Ons brede netwerk met daarin diverse spelers met elk hun eigen expertise draagt hieraan bij.

Zorgfinanciers
Als zorgverzekeraar, gemeente of investeringspartner ben u niet alleen financier van de zorg, maar heeft u ook een bredere rol en de wens om dat in te vullen. Zorgverzekeraars en gemeenten hebben de komende jaren een grote opdracht: de zorg betaalbaar houden en tegelijk innoveren en vernieuwen. En als investeerder in de zorg wilt u een gezond rendement realiseren, maar wel met de juiste strategie en rekening houdend met het maatschappelijk belang.
We kunnen u hierin adviseren en ondersteunen op diverse gebieden. Op het gebied van uw inkoopstrategie en de uitvoering daarvan. In het realiseren van innovaties samen met zorgaanbieders. Of in het realiseren van intensievere samenwerkingen die passen bij uw aanpak en visie.

We zijn goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het veld en van (de veranderingen in) de wetgeving en de financiering van de zorg. Ook hebben wij expertise op het gebied van overnames en faillissementen zowel in zorginhoud als bedrijfsvoering.

Samen met u realiseren wij graag een volgende stap in uw inkoop.

Onze werkwijze
Wij werken op basis van een gedegen analyse van uw organisatie, onze brede kennis van het speelveld en onze creatieve ideeën. Wij vinden het vanzelfsprekend dat we een duurzame oplossing bieden die complementair is aan uw cultuur en werkwijze.

Onze kracht zit in onze combinatie van creativiteit, kennis en doorzettingsvermogen. U mag van ons kwaliteit verwachten in project- of programmamanagement. Vanzelfsprekend horen daar een businesscase en een projectplan bij, maar ook de flexibiliteit en het aanhoudingsvermogen dat past bij een innovator.

Onze verbinding met u
Onze rol bij u hangt af van uw wensen en behoeften. We kunnen kortdurend uw organisatie adviseren, maar we willen ons ook voor een langere tijd verbinden aan een project, bijvoorbeeld als projectleider of adviseur. In overleg bepalen we wat wenselijk en mogelijk is. We gaan daarbij uit van co-creatie. Als u ons inhuurt vragen wij ook commitment van u. Zonder samenwerking is onze interventie immers minder duurzaam.

Neem contact op

info@ensohealth.nl
06 18141564
KVK 69581983