Vanaf 1 oktober 2018 is elke gemeente verplicht om een sluitende aanpak te hebben voor personen met verward gedrag. Dit betekent dat iedere gemeente voldoende interventies heeft ingericht rondom de landelijk door het aanjaagteam bepaalde negen bouwstenen en dat gemeenten zorgdragen dat deze bouwstenen goed op elkaar aansluiten. Het meldpunt Signaal maakt onderdeel uit van deze sluitende aanpak en biedt sinds december 2019 24/7 hulp aan (vragen over) mensen met verward gedrag. Het meldpunt adviseert en helpt iemand verder.

ENSO Health heeft samen met de betrokken gemeentes en zorgaanbieders Meldpunt Signaal ontwikkeld, geïmplementeerd en de benodigde randvoorwaarden gerealiseerd. Ook zijn we betrokken bij de doorontwikkeling, monitoring en evaluatie van het Meldpunt. Daarnaast is ENSO Health betrokken bij de landelijke Handreiking over privacy en gegevensdeling ten behoeve van de meldpunten.

Terug naar projecten

Contact