Het Integraal Zorgakkoord is een samenwerkingsplan dat tussen 2023 en 2026 moet zorgen voor meer passende, preventief gerichte, duurzame en gedigitaliseerde zorg in Nederland.

In 2022 is het akkoord door de belangrijkste stakeholders ondertekend, wat de aftrap is geweest voor een omvangrijke omslag in het toegankelijk en betaalbaar houden van onze gezondheidszorg in een vergrijzende samenleving. Tekort aan gekwalificeerde professionals en toenemende kosten liggen aan de basis van dit plan.

Het slagen van dit plan waardoor er fundamenteel anders gewerkt moet worden is van het grootste belang om een dreigend zorginfarct te voorkomen.

De kans van slagen is groot omdat de wal het schip aan het keren is.

Door te weinig capaciteit, krapte op de arbeidsmarkt en stijgende kosten zijn de grenzen van de zorg in zicht en is iedereen die betrokken is bij de gezondheidszorg ervan overtuigd dat er iets moet gebeuren.

Regionale samenwerking waarin de verschillende domeinen hierin samenwerken is de spil in het akkoord.

De vier belangrijke opgaven

  1. Verminderen van het aantal wachtenden en duur hiervan
  2. Borgen van cruciale infrastructuur
  3. Investeren in digitaliseren van de zorg en het aanbieden van hybride zorg
  4. Focus op de arbeidsmarkt

De pijlers van het Integraal Zorgakkoord

  • Versterking van de eerste lijns zorg om daarmee instroom naar de tweede lijn te reguleren/ verlagen. Bepaal waar je zelf goed in bent en wees niet bang om andere zorg door anderen uit te laten voeren. Daarmee kunnen wachtlijsten beter gereguleerd worden.
  • Vanuit het sociale domein ligt de uitdaging om in de regio mentale gezondheidscentra te realiseren waarin hulp geboden kan worden maar ook de doorstroom is te reguleren. De cruciale GGZ krijgt hierin een prominente rol.
  • Preventie en voorkomen van ziekte heeft eveneens een prominente rol in het IZA. Hierbij is het raakvlak naar GALA (Gezond en actief leven akkoord) essentieel. Weliswaar betreft dit naast het IZA een apart akkoord, maar is feitelijk niet los van elkaar te zien.
  • Een belangrijk onderdeel van het IZA is zo efficiënt mogelijk omgaan met het arbeidspotentieel. Er is een tekort aan zorgprofessionals, en dit tekort zal alleen maar toenemen met het oog op de vergrijzing van de werkende populatie.
  • Innovatie en digitalisering zijn eveneens pijlers waarop het IZA wordt gebouwd. De afgelopen coronajaren heeft ons geleerd dat er meer mogelijk is dan we dachten. Het  gevaar ligt op de loer dat de oude werkmethodes weer herleven, terwijl de opmaat van de afgelopen jaren juist gebruikt kan worden om meer initiatieven te ontdekken.

Wat staat er te gebeuren?

De regie voor de uitvoering ligt in de regio’s.

De zorgverzekeraars zijn in het eerste half jaar van 2023 aan zet om tot regiobeelden in de zorgkantoorregio’s te komen. Deze regiobeelden worden door de regionale zorgpartijen aanbieders (o.a. kerninstellingen) in de regio gezamenlijk vertaald naar regioplannen. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt wat de regio opgaven zijn en hoe deze worden gerealiseerd.

De uitwerking van de realisatie, transformatie genoemd, zal gebeuren in gezamenlijke transformatieplannen.

Informatie, documentatie en criteria zijn beschikbaar op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl

Informatie

Indien u verder informatie over de aanpak van het IZA, en GALA wilt, neem contact op met ons via www.ensohealth.nl

Mocht u ondersteuning in planvorming of uitvoering wensen dan kunt u van onze ervaring gebruik maken.

Terug naar inspiratie

Contact