Het Zorgprestatiemodel is al meer dan een jaar een feit! De GGZ registreert en factureert vanaf 1 januari 2022 volgens de nieuwe systematiek waarbij elk direct contact met de cliënt maandelijks wordt afgerekend met de zorgverzekeraar.

Enso health heeft in 2021 het programmamanagement hiervoor bij drie grote GGZ instellingen, GGZ Rivierduinen, GGZ WNB en GGZ Vincent van Gogh succesvol uitgevoerd.

De methodiek is ingericht en de medewerkers zijn opgeleid, en tevens zijn de oude DBC’s afgesloten en gefactureerd. Daarmee is er definitief een einde gekomen aan het DBC-tijdperk.

Het werken met zorgprestaties is voor iedereen wennen, en belangrijk is dan ook om de voortgang goed te bewaken, zowel registratief als financieel.

Landelijk is het Zorgprestatiemodel geëvalueerd. De conclusie is dat het model kansen biedt, maar dat deze zich nog niet gemanifesteerd hebben Er is nog een lange weg te gaan met elkaar.

De meeste (grotere) instellingen zijn nu langzamerhand aan het factureren maar hebben nog geen goed zicht op de uiteindelijke opbrengst. Wel is duidelijk dat de opbrengst in vergelijking met de DBC-systematiek significant lager is.

Belangrijk is dan ook om intern zo goed mogelijk een analyse hierop uit te voeren.

Tweede belangrijk punt is dat het reduceren van de administratieve lasten niet gelukt. In tegenstelling, feitelijk is het tegenovergestelde bereikt.

Extra werk om alle behandelaren te voorzien van een AGB-code en het onderhoud hierop, het realiseren van de zorgvraagtypering en voldoen aan alle verantwoordings-en controle eisen vragen zeer veel energie. Uiteraard is alle begin moeilijk, en kan er nog veel verbeterd worden, maar de voortekenen zijn vooralsnog niet positief. Er moet nog veel gebeuren en overlegd worden op landelijk niveau om het Zorgprestatiemodel tot een succes te maken.

Migratie ECD

Stichting Pactum, onderdeel van GGZ Vincent van Gogh migreert naar een nieuw ECD. Pactum gaat over naar Pluriform Zorg van Adap Care.

Enso Health voert het projectmanagement hiervoor uit.

Met een aantal werkgroepen en in nauwe samenwerking wordt er gewerkt aan een overgang ultimo 2023. Omdat Pactum een recente fusieorganisatie is, moeten er drie verschillende migraties van Pactum naar het nieuwe ECD plaatsvinden.

Hiervoor is een projectgroep ingesteld die de migratie inhoudelijk organiseert, en een aparte projectgroep die specifiek aandacht en oog heeft voor omslag die deze migratie heeft voor de medewerkers van de verschillende locaties van Pactum. Belangrijk is dat de cliënten hier geen hinder van ondervinden en dat de behandelaren hun primaire werk met zo min mogelijk hobbels voort kunnen zetten.

Meer informatie?

Meer informatie is te vinden op: www.zorgprestatiemodel.nl

Of neem contact ons op via www.ensohealth.nl

Terug naar inspiratie

Contact