ENSO Health ondersteunt de Rooyse Wissel in een groot meerjarig programma om een Forensische High & Intensive Care (FHIC, 10 plaatsen) en drie nieuwe afdelingen Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK, 28 plaatsen) te realiseren. Dit programma is gestart in 2017 en duurt tot begin 2021. ENSO Health voert het volledige programmamanagement uit over dit complexe project.

Op het terrein van de Rooyse Wissel worden deze nieuwe voorzieningen d.m.v. nieuwbouw gerealiseerd. De nieuwbouw is gebaseerd op de nieuwste inzichten. Zo is in het ontwerp rekening gehouden met de uitgangspunten van Healing Environment van waaruit lichtinval, routing, vormgeving, kleur, geur en zichtlijnen zijn vormgegeven. Het gebouw is uitgerust met ondersteunende sensor- en cameratechnologie en domotica. Voor de nieuwbouw worden 80 nieuwe medewerkers geworven en getraind.  Als gevolg van de realisatie van de nieuwbouw wordt ook het terrein opnieuw ingericht.

Het programma omvat zo’n 10 – 12 deelprojecten met tientallen betrokken (project)medewerkers. Deze deelprojecten omvatten onder andere bouw, financiën, communicatie, ICT, technologie en domotica, inrichting, werving en training, cultuurverandering en terrein.

De FHIC wordt de eerste Forensische High and Intensieve Care in Nederland die speciaal hiervoor wordt gebouwd en de eerste die op beveiligingsniveau 4 wordt gerealiseerd. Daartoe hebben we het FHIC-gedachtengoed (zie www.fhic.nl) vertaald naar de setting passend bij beveiligingsniveau 4 en nemen we de gehele kliniek mee in deze andere manier van werken die uitgaat van veiligheid door contact in plaats van veiligheid door beheersing.

Terug naar projecten

Contact