De FHIC methodiek is een werkmethode die (forensische) patiënten ondersteunt die in crisis verkeren. De FHIC methodiek wordt landelijk vanuit diverse betrokken forensische organisaties geïmplementeerd. ENSO Health is als projectleider betrokken bij de implementatie van het FHIC gedachtegoed bij de Rooyse Wissel en Trajectum. Daarnaast is ENSO Health als extern adviseur betrokken bij de ontwikkeling om te komen tot een landelijk FHIC tarief.
Op een FHIC afdeling kunnen forensische patiënten die in crisis verkeren tijdelijk worden opgenomen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het houden van contact; de patiënt wordt niet alleen gelaten en er wordt zo min mogelijk dwang en drang toegepast. Juist op de meest moeilijk en angstige momenten voor de patiënten wordt hulp en continuïteit van zorg geboden. Doordat je contact houdt wordt de zorg veiliger voor patiënt en medewerker.
Het FHIC project richt zich op het duurzaam inbedden in de organisatie van het model en de methodiek (gebaseerd op de High & Intensive Care (HIC) voor forensische patiënten.

De landelijk uitrol en implementatie van het FHIC gedachtegoed wordt door het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie gecoördineerd namens 19 deelnemende  instellingen. Het Amsterdam UMC voert onderzoek uit naar validatie van de monitor en effectiviteit van de methode. Voor meer informatie over FHIC zie: www.fhic.nl

Terug naar projecten

Contact