Stevig, instelling voor mensen met LVB en gedragsproblemen, heeft ENSO HEALTH gevraagd om mee te denken over haar meerjarenvisie 2021 – 2025 en het herinrichten van de crisisunit en de pleinen. 

ENSO HEALTH heeft samen met de directie en managers een meerjarenvisie opgesteld waarin aandacht is voor de ontwikkelingen en kansen, ambulante en klinische zorg en welke keuzes we maken voor de komende 4 jaren.

De crisisunit en de pleinen zijn als afdeling niet optimaal toegerust voor de doelgroep. Het gebouw is aan renovatie of wellicht zelfs herbouw toe. ENSO HEALTH onderzoekt samen met cliënten, medewerkers, behandelaars en directie op welke wijze een aangepast gebouw of nieuwbouw het beste passend is voor de toekomst: Op welke wijze kan het gebouw de zorg het beste ondersteunen? Dat doen we door te kijken naar de vorm van het gebouw, zichtlijnen, bezetting, inzet van technologie, sfeer en omgeving en logistiek.

Daarnaast hebben we aandacht voor de bedrijfsvoering, zoals de zorgexploitatie en vastgoedexploitatie. Door bijv. slim met zichtlijnen, bezetting en situering van ruimtes om te gaan kunnen we goede zorg combineren met optimale bedrijfsvoering.

Terug naar projecten

Contact