STEVIG, instelling voor mensen met LVB en gedragsproblemen, heeft ENSO HEALTH gevraagd om mee te denken over haar strategische koers voor de komende jaren.

Aan welke thema’s geven we de komende jaren aandacht en waarom? Samen met directie, managers en andere betrokkenen werkten we een strategische koers uit voor de komende jaren waarin aandacht is voor de kansen, en ontwikkelingen. We gaan in op de rol van STEVIG in het speelveld en de rol die zij verder wil gaan ontwikkelen.

Terug naar projecten

Contact