Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 het nieuwe bekostiging model voor de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. De huidige afrekenmethodiek op basis van DB(B)C’s wordt vervangen voor een methodiek gebaseerd op consulten. De opzet is dat de bekostiging vorm krijgt door middel van eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is. De implementatie vergt veel tijd en aandacht voor de gehele branche.

Informatie over het model is te vinden op www.zorgprestatiemodel.nl .

Enso Health is betrokken bij het landelijke programma van de branchepartijen, zorgverzekeraars en overheid.

Voor GGZ Rivierduinen voert ENSO health het programmamanagement uit.

Alle (organisatorische) wijzigingen in de organisatie ten gevolge van het nieuwe model zijn in kaart gebracht. Het ontwerp van het zorgprestatiemodel en de detailuitkomsten van het landelijke programma worden vertaald naar systemen, processen en financiële wijzigingen.

Het programma binnen Rivierduinen kent een aantal werkgroepen die allen een deel van de impact en implementatie voor hun rekening neemt, zoals aanpassing van de (ICT)-systemen en koppelingen, werkprocessen, registratie en facturatie, verkoop, financiën en opleiding. Duidelijk is dat weinig in de organisatie niet geraakt wordt door de overgang.

Het programma voert regie op de uitvoering, legt de verbinding tussen het landelijke programma en de organisatie en realiseert hiermee zo geruisloos mogelijke overgang naar de nieuwe bekostigingsstructuur voor GGZ Rivierduinen.

Terug naar projecten

Contact