ENSO Health heeft het management van de afdeling Verkoop van GGZ Ingeest uitgevoerd en tevens de afdeling Verkoop stevig neergezet binnen de organisatie.

Onder leiding van dit interim-management zijn de afspraken met de financiers voor alle partijen bevredigend en, vrijwel allemaal tijdig, afgerond!

Duidelijk is dat verkoop een steeds belangrijkere rol inneemt in de zorgorganisaties.

Marges staan onder druk, en het is lastig om de data dusdanig te valideren om in gezamenlijkheid, verzekeraar en aanbieder, tot een gelijkwaardige afspraak te komen.

Veel aanbieders worstelen met deze situatie, en afspraken komen uiteindelijk veelal onder druk tot stand.

ENSO-health kent de markt vanuit de aanbieders en de financiers als geen ander en heeft ruime ervaring aan beide kanten.

Er is in de interim-periode een start gemaakt met de validatie van de data en het realiseren van een op waarde gebaseerde afspraak met de meeste financiers.

In gezamenlijkheid met een goed en ervaren verkoopteam vanuit de eigen organisatie is vanuit de inhoud en strategie van de organisatie een goed resultaat bereikt!

Terug naar projecten

Contact