ENSO Health ondersteunt Vincent van Gogh in het uitwerken van het consultatieplatform 123Consultatie. We ontwikkelen een digitaal platform in samenwerking met gebruikers zoals huisartsen en psychiater en met ICT ontwikkelaar Adapcare. Ook vervullen we het projectmanagement en projectleiderschap.

123Consultatie is een online platform en app die consultatie tussen zorgprofessionals mogelijk maakt. ENSO Health heeft dit platform voor Vincent van Gogh samen met huisartsen, POH’s en psychiaters ontwikkeld en gelanceerd. Eerst in Noord- en Midden-Limburg, daarna in andere regio’s. Daarmee willen we de juiste zorg op de juiste plaats realiseren. Door gebruik van het platform reduceren we het aantal onterechte verwijzingen significant, weten zorgprofessionals elkaar beter te vinden én versterken we de ketensamenwerking.

Terug naar projecten

Contact