ENSO Health ondersteunt Healthy Solutions in de landelijke uitrol en implementatie van het programma KR8.

KR8 is een uniek programma dat GGZ interventies organiseert en integreert binnen FACT-teams. Het helpt mensen met een psychose gevoeligheid om in een ambulante situatie te werken aan herstel en hun toekomst. Onderdelen van KR8 zijn een (zorg)programma, psycho-educatie, een inlooppunt in de wijk en digitale ondersteuning. Het reduceert het aantal heropnames met 57% en de kosten met 26%.  

Terug naar projecten

Contact